Vrije peutergroep

De Gouden Poort is een vrije peutergroep. Dit houdt in dat er vanuit de antroposofische pedagogie gewerkt wordt. In het kort omschreven gaat deze pedagogie er vanuit dat het kind een vermogen heeft om zich zelfstandig te ontwikkelen, door zich te oriënteren op het doen en laten van de volwassenen om zich heen. Download hier ons Pedagogisch werkplan Gouden Poort oktober 2021

In het vrije spel bootst het kind het leven na zoals het dat meemaakt. In het vrije spel kan het kind zijn eigen initiatieven ontwikkelen, zijn indrukken verwerken en zichzelf en het lichaam ontdekken. De pedagogisch medewerkers laten de kinderen vrij spelen en zien er onder andere op toe dat ze elkaars spel niet verstoren of elkaar pijn doen. Wanneer kinderen niet in hun spel komen begeleiden ze hen door in eerste instantie mee te spelen, zodra dit spel op gang is wordt er meer afstand genomen waardoor de kinderen zelf weer het initiatief kunnen nemen.

De pedagogisch medewerkers besteden in hun werk veel aandacht aan de groepsruimte wat betreft kleuren en natuurlijke materialen. Daarnaast spelen het vaste ochtendritme en een goede biologische voeding een belangrijke rol in het werken met jonge kinderen. Met deze aandacht en zorg creëren de pedagogisch medewerkers een warme, omhullende en uitnodigende omgeving waarin het kind goed tot spel komt en zijn eigen kwaliteiten, die het in zich draagt, beleeft en ontwikkelt.

IMG_4926

Speelgoed

We bieden speelgoed van natuurlijk materiaal aan zoals hout, riet, lappen flanel, wol, zijde, dennenappels en kastanjes. Deze materialen geven het kind de mogelijkheid de wereld “echt” te beleven en leren kennen. Plastic speelgoed wordt bewust vermeden, het is weliswaar praktisch maar het wordt gemaakt van dode afvalstoffen waardoor plastic speelgoed minder bijdraagt aan de beleving van de omringende wereld.

Dagritme

We bieden een vaste ochtendindeling. Iedere ochtend verloopt volgens hetzelfde ritme. Een vaste structuur geeft een kind zekerheid en vertrouwen en een beleving van veiligheid doordat het kind weet wat er komen gaat. Het vrije spel, de gezamenlijke activiteiten, het binnen en buiten spelen worden goed afgewisseld. De lunch met zelfgebakken broodjes is een vast punt in de ochtend.

Seizoenen en jaarfeesten

Niet alleen de dagindeling, maar ook het jaar verloopt in een vast ritme zoals de seizoenen en de daarbij behorende jaarfeesten. Dit ritme beleven we met de kinderen door in de kring de liedjes en verhaaltjes, de rijmpjes en versjes en de vingerspelletjes aan te passen aan het seizoen. In de groepsruimte beleven we dit ritme met bloemen of andere voorwerpen uit de natuur en tafereeltjes op de seizoentafel, ook weer aangepast aan het seizoen. Met de ouders beleven we dit tijdens de ouderavonden. De jaarfeesten proberen we eenvoudig en klein met de kinderen te vieren door het accent te leggen op het creëren van een bijpassende sfeer.

IMG_3439

Kinderopvangtoeslag

Sinds augustus 2012 is de Gouden Poort halve dagopvang geworden en valt onder de wet kinderopvang. De meeste ouders kunnen hierdoor aanspraak maken op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

SPL

De Gouden Poort is aangesloten bij Stichting Peuterspeelzalen Leiden.

De pedagogisch medewerkers zijn: Monique de Wit en Céline Wyn- Roberts.