Sint-Nicolaas

De oorsprong van het sinterklaasfeest voert ons terug naar de vierde eeuw, waar in Klein-Azië de vrome Nicolaas tot bisschop van Myra werd gewijd. In talloze legenden zijn de goede daden die hij verrichtte aan ons overgeleverd.

Wanneer je om je heen vraagt wie Sint- Nicolaas is krijg je vaak de volgende antwoorden: “Sinterklaas is de bisschop van Myra”, “Een kindervriend die cadeautjes brengt” en “Goedheiligman uit Spanje”. Deze benamingen kloppen allemaal.

Kijkend naar de geschiedenis ligt de oorsprong dus in de 4e eeuw. In klein Azië werd de vrome Nicolaas gewijd tot Bisschop van Myra. Hij was eeuwenlang schutspatroon van zeevarende en schippers. Het beeld van de goedheiligman is vooral terug te vinden in Rusland, als Nicola de Barmhartige. De stoomboot komt uit Spanje waarmee het beeld neergezet wordt dat hij uit een andere wereld komt en maar één keer per jaar bij ons is. Sint- Nicolaas is vooral aan het werk als de kinderen in de wereld van de slaap zijn. Zou hij uit de hemel komen zoals de Russische verhalen vertellen? In de vele overleveringen was Nicolaas erg geliefd, vermogend en een weldoener.

Een stukje geschiedenis:

In 1163 werd op 6 december in Utrecht, Sint- Nicolaas (Sinterklaas) tot officiële feestdag verheven.

In 1647 werden de Nicolaas feesten in verschillende protestantse landen verboden en naar Kerstmis verplaatst.

Rond 1900 Kwam Sinterklaas met Piet als zijn metgezel.

Waar komen dan de dierbare Hollandse Sinterklaas tradities zoals het witte paard, rijdend over de daken, het schenken van goede gaven door de schoorsteen, het schoen zetten bij de haard, de beestjes van suikergoed en marsepein, het pepernoten strooien, de chocoladeletters, banketstaven, het gedichten schrijven en de pieten? Dit alles is niet terug te vinden in de biografie van Nicolaas van Myra. Culturen hebben zich hier vermengt.

Rudolf Steiner vertelde hoe de stammen die alleen tot de Germanen worden gerekend, tot in de achtste eeuw helderziende vermogens hadden en via die vermogens in gesprek met hun goden, engelen en aartsengelen konden zijn. Over deze tijd zijn beeldende verhalen in de Edda en door de Romeinse geschiedenisschrijver Tacitus beschreven. De grootste leider van de Germanen was de aartsengel Wodan. In afbeeldingen uit die tijd rijdt Wodan op zijn witte wolkenpaard. In weer en wind boven de daken met een wapperende mantel, open hoofddeksel, zijn speer in de hand en vergezeld door twee zwarte raven. De mensen offerde in die tijd vruchten van de oogst aan Wodan en hij strooide zaden voor de nieuwe oogst.

Sint- Nicolaas wordt begeleid door Piet met vogelveren op zijn muts als boodschapper over het wel en wee van de mensen.

Kijkend naar de tradities:

Het schoen zetten; staat voor het geven en ontvangen.

Het zingen: staat voor het in gesprek zijn met de wereld boven het dak.

Chocoladeletters en banketstaven herinneren ons aan het Rune schrift van de Germanen.

Marsepein en suikerbeesten (zoetigheden); staan voor de offergaven van de Germanen.

Gedichten; de waarheid wordt in dichtvorm beschreven, net als de verhalen uit de Edda in ritmen doorgegeven zijn.

Sint- Nicolaas komt met de stoomboot uit Spanje, hij komt uit een andere wereld en is één keer per jaar bij ons. Hij is vooral aan het werk als de kinderen in de wereld van de slaap zijn. Voor het kleine kind scheppen wij een beeld waarin Sint- Nicolaas gezien wordt als de ‘barmhartige’, die de kinderen verrast met lekkernijen en cadeautjes. Voor het kleine kind is de wereld goed, dat is wat we naar ze uit willen stralen.

Sint- Nicolaas komt niet in levenden lijve in de groep, dat is op deze leeftijd vaak te spannend voor de kinderen. Sint- Nicolaas en de Pieten op de seizoenstafel is al genoeg om, samen met hun fantasie, voor een mooi beeld te zorgen. Daarnaast vertellen we het verhaal van Marietje die steeds haar schoen zet maar de volgende ochtend een lege schoen aantreft omdat de muisjes alle speculaas oppeuzelen…totdat Piet er achterkomt en de poes op wacht zet en Marietje de volgende ochtend een hele grote speculaas pop in haar schoen vindt! We zingen daarnaast de liedjes, doen ‘pieten gym’ (wat zijn die pieten handig op de daken), bakken pepernoten, drinken chocolademelk en vertellen op het feest zelf van Sinterklaas die op de wolken vaart en op aarde de kinderen en pieten al klaar ziet staan.

Met Sint- Nicolaas krijgen de kinderen een cadeautje dat door hun eigen ouder en/of verzorger gemaakt wordt. Wij zorgen voor het materiaal en geven de ouders een pakketje mee met de werkbeschrijving of organiseren een ouderavond waarop dit met elkaar gemaakt kan worden. In de groep vieren we het feest met de peuters in de kring, waarbij zij het cadeautje krijgen.