Seizoen- en jaarfeesten

De seizoenen beleven we met de kinderen door in de ruimte de seizoenstafel tafereeltjes, kaarten, posters, wandkleden en mobiele hangers aan te passen en in de kring liedjes te zingen en versjes en herhaal-verhaaltjes te vertellen die bij het seizoen passen.

Ieder jaarfeest vieren we met de kinderen op een manier die aansluit bij hun leeftijd, waarin de sfeer een grote rol speelt.

Sint- Maarten

11 november is de feestdag van Sint- Maarten, de ridder die de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar gaf. Het Sint- Maarten feest is een feest van offerbereidheid, van goedheid en deemoed. De mens wordt in zijn harte krachten aangesproken. Als beeld daarvan trekken de kinderen met hun lantarentjes zingend langs de huizen om een ‘aalmoes’ te vragen.

Tegelijkertijd is het Sint- Maarten feest een feest van lichtjes. Het vormt daarmee het eerste ‘lichtfeest’ in een reeks feesten, ook als voorbereiding op kerst. De andere lichtfeesten zijn advent, kerst en uiteindelijk Maria Lichtmis waarbij we onze laatste lichtjes ontsteken.

Wij gaan nog niet met de peuters de huizen langs maar zingen in de groep Sint- Maarten liedjes en lopen in de kring met een lichtje. Tijdens de ouderavond maken we met de ouders voor ieder kind een eigen lichtje wat ze in de groep mee naar huis krijgen.

Advent

Vier zondagen voor kerstmis begint de adventstijd. Terwijl het buiten al vroeg donker is, wordt het binnen iedere week lichter, naar mate er een, twee, drie of vier kaarsen in de adventskrans branden. Advent is de tijd van verwachting.

In de weken vanaf advent tot kerstmis bouwen we het kerststalletje  steeds verder op waarbij de kinderen zien dat Jozef en Maria op weg gaan met de ezel en uiteindelijk bij het stalletje aankomen terwijl kindje Jezus bij de engelen wacht.

Sint- Nicolaas

De oorsprong van het Sinterklaasfeest voert ons terug naar de vierde eeuw, waar in Klein- Azië de vrome Nicolaas tot bisschop van Myra werd gewijd. In talloze legenden zijn de goede daden die hij verrichtte aan ons overgeleverd. Sint- Nicolaas komt met de stoomboot uit Spanje, hij komt uit een andere wereld en is één keer per jaar bij ons. Hij is vooral aan het werk als de kinderen in de wereld van de slaap zijn. Voor het kleine kind scheppen wij een beeld waarin Sint- Nicolaas gezien wordt als de ‘barmhartige’, die de kinderen verrast met lekkernijen en cadeautjes.

De sint komt niet in levenden lijve in de groep, dat is op deze leeftijd vaak te spannend voor de kinderen. Sint en de pieten op de seizoenstafel is al genoeg om, samen met hun fantasie, voor een mooi beeld te zorgen. Daarnaast vertellen we het verhaal van Marietje die steeds haar schoen zet maar de volgende ochtend een lege schoen aantreft omdat de muisjes alle speculaas oppeuzelen…totdat Piet er achterkomt en de poes op wacht zet en Marietje de volgende ochtend een hele grote speculaas pop in haar schoen vindt!

Met Sint- Nicolaas krijgen de kinderen een cadeautje dat door hun eigen papa en/of mama gemaakt wordt. Wij zorgen voor het materiaal en geven de ouders een pakketje mee met de werkbeschrijving. In de groep vieren we het feest met de peuters in de kring, waarbij zij het cadeautje krijgen.