Seizoen- en jaarfeesten

De seizoenen beleven we met de kinderen door in de ruimte de seizoenstafel tafereeltjes, kaarten, posters, wandkleden en mobiele hangers aan te passen en in de kring liedjes te zingen en versjes en herhaal-verhaaltjes te vertellen die bij het seizoen passen.

Ieder jaarfeest vieren we met de kinderen op een manier die aansluit bij hun leeftijd, waarin de sfeer een grote rol speelt.

Pinksteren

Zomerfeest

Sint-Michael

Sint-Maarten

Advent

Sint-Nicolaas

Kerst

Driekoningen

Maria Lichtmis

Pasen